Kerkbode 22 augustus 2019

 

Kerkdiensten zondag 25 augustus

9.30 uur : ds. G.J. Hiensch, Elst

18.30 uur : prop. C.B. Westerink, Rotterdam

 

Zingen voor de dienst We zingen a.s. zondag s morgens voor de dienst Psalm 116: 1 en s avonds Psalm 38: 21.

 

Kerkauto A.s. zondag kunt u meerijden met de heer J.W. Klop (tel. 592083).

 

Kinderoppas Arine van Os en Jan Rooth hopen a.s. zondag op de kleine kinderen te passen met Naomi de Bruijn als reserve.

 

Collecten 1. Diaconie, 2. Kerk. Van harte bij u aanbevolen, evenals de zendingsbussen en de steunpilaren bij de uitgang van de kerk.

 

Verantwoording De diaconiecollecte op 11 augustus bracht  198,40 op en de opbrengst voor de kerk was  216,95. Op 18 augustus werd voor de diaconie  202,50 gecollecteerd en voor de kerk  276,75. Hartelijk dank voor uw gaven.

 

Pastoraat Alexandra de Bruijn (St. Antoniestraat 39, Tuil) wordt, als alles volgens planning verloopt, aanstaande vrijdag opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie. We bidden haar toe dat de Heere met haar mee wil gaan en haar kracht wil schenken voor de operatie en de tijd daarna. Verder denken we aan een ieder in zorgen, lichamelijk of psychisch en aan hen die behandelingen of onderzoeken moeten ondergaan. De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting. (Psalm 46: 12)

 

Overleden Maandag 19 augustus 2019 is mevrouw Anna Helena van der Meijden de Weerd op 88-jarige leeftijd overleden. Sinds 30 juli 1996 was zij weduwe van Frans van der Meijden. Samen ontvingen zij twee kinderen, Jan en Lenie. Ze heeft jaren aan de Marijkestraat, later Bernhardstraat 52, gewoond. Eerst samen met haar man, later in een mooie aanbouw bij hun eerdere woning. De laatste tijd verbleef zij in Avondlicht in Herwijnen. De afgelopen weken moest ze opgenomen worden in het ziekenhuis, de laatste dagen leek het zelfs beter te gaan. Tot ze in de vroege morgen van afgelopen maandag ineens sterk achteruit ging en haar einde is gekomen. Ze was een vrouw die enorm begaan was met de kinderen, klein- en achterkleinkinderen die in haar een zeer betrokken moeder en oma moeten missen. We condoleren Jan en Tinie van der Meijden en Lenie en Karel Rooth, samen met de kinderen en kleinkinderen van harte met dit verlies en wensen hen de bijstand en sterkte van onze Hemelse Vader toe om dit te dragen. Gelegenheid tot condoleren is vrijdag 23 augustus tussen 19.30 en 20.30 uur in De Hoeve. De rouwdienst en de begrafenis vinden, overeenkomstig haar wens, in besloten kring plaats op zaterdag 24 augustus. Deze worden geleid door Ds. G. Mulder.

 

Vakantiespelweek Komende week wordt de vakantiespelweek weer gehouden. De hele week zijn er activiteiten voor de jeugd van 4 tot 16 jaar. Het Bijbels thema dit jaar is Schatrijk. We luisteren naar verhalen uit de Bijbel over de schatten die God ons geeft en die wij aan Hem kunnen geven. De overige spellen en activiteiten gaan over cowboys en het wilde westen. Komt u gerust even langs om te kijken of de sfeer te proeven. Op donderdagavond bent u tussen 17.15 en 20.00 uur van harte welkom om de laatste avond met ons mee te vieren.

De vakantiespelweek wordt ook dit jaar weer afgesloten met een Sing-in. Ds. A. Langeweg zal hier de meditatie verzorgen. Op zondagmiddag 1 september bent u om 14.30 uur van harte welkom om mee te zingen in De Burcht van Haeften. We hopen iedereen te ontmoeten!

We wensen de betrokken leiding veel succes, de kinderen veel plezier en allen Gods rijke zegen toe, en bidden om de werking van de Heilige Geest in deze week.

 

Gemeentedag 28 september Zoals al eerder gemeld hebben we op 28 september de gemeentedag, voorafgaand aan de opening van het winterwerk. Vanaf 15.00 uur zijn we van harte welkom op de Topline gerberakwekerij van Rino en Danille Mans, Sint Antoniestraat 33 in Tuil. We kunnen hier op een ontspannen wijze elkaar ontmoeten en de kwekerij bezichtigen. Voor de jeugd(igen) onder ons zal er iets georganiseerd worden om inspannend en sportief bezig te zijn. Rond 17.15 uur willen we de maaltijd openen waarna we met zijn allen kunnen eten, wat dat is blijft een verrassing, maar u zult niets te kort komen! Om te zorgen dat er voldoende is voor iedereen willen wij u vragen om u op te geven bij Arjen Macleane, telefoon 0418-591712 of via diaconie@hervormdhaaften.nl. Er zijn geen kosten aan verbonden, wel kunt u een vrijwillige bijdrage in de bus aan de uitgang kwijt. Jong en oud van harte uitgenodigd!

 

Ten slotte Afgelopen zondagmorgen mochten we horen dat de naam van de HEERE die in het Oude Testament, in Exodus 3: 14, al klonk: IK BEN, resoneert in het Nieuwe Testament bij onze Heere Jezus Christus. Alle zeven uitspraken bij elkaar leert ons dat wij in ons leven, bij alles wat we doen volkomen afhankelijk zijn van de Hem. Ik ben het Brood des levens: Hij onderhoudt ons, het Licht der wereld: Hij verlicht onze levensweg, de Deur: Hij verleent ons toegang tot de Hemel, de Goede Herder: Hij draagt zorg voor ons, de Opstanding: Hij schenkt ons het leven, de Ware wijnstok: Hij maakt ons productief. En in de preek ging het over: Ik ben de Weg, de waarheid en het leven: Hij leidt ons in de juiste richting. In het onderstaande gedicht van Nel Benschop wordt dit prachtig verwoord:

 

Er is n weg, die uit de diepte leidt,
En hand, die u kan trekken uit het slik
Van doffe wanhoop en van eenzaamheid:
Die hand is Mijn hand en die Weg ben Ik.

Er is n waarheid, die niet wreed verwondt
En die genade gelden laat vr recht.
Ik ben de Waarheid, die de Vader zond,
Ik heb de leugen t zwijgen opgelegd.

Er is n leven, glanzend als de zon,
Waarin u leven kunt, verlost en blij:
Ik ben het Leven, dat de dood verwon;
En wie in Mij gelooft, Hij lft met Mij!

 

Een hartelijke groet namens uw kerkenraad.