Kerkbode 20 januari 2022

 

Kerkdiensten zondag 23 januari

  9.30 uur      : prop. J. Blok, Randwijk

18.30 uur      : ds. A. Langeweg

 

Zingen voor de dienst – We zingen aanstaande zondag ’s morgens voor de dienst Lofzang van Simeon: 1 en ’s avonds Psalm 8: 1.

 

Collecten – 1. Op weg met de ander, 2. Kerk. Samen met uw bijdrage voor de zendingsbussen en steunpilaren, bevelen we deze van harte bij u aan.

 

Collecte Op weg met de ander – Vereniging Op weg met de ander is dé christelijke vereniging op Gereformeerde grondslag van en voor mensen met een beperking. De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift en de daarop gegronde drie Formulieren van Enigheid. Mensen met een beperking zijn meestal afhankelijk van zorg en zijn afhankelijk van financiële tegemoetkomingen. Hierdoor zijn ze kwetsbaar. In deze maatschappij, waar het individualisme hoogtij viert, is er minder oog voor de naaste met een beperking. De vereniging geeft mensen met een beperking een bewuste plaats, streeft optimale integratie en participatie na en biedt op verschillende vlakken ondersteuning. Naast uw bijdrage, vragen wij om uw gebed voor het werk van de vereniging en voor onze naaste met een beperking.

 

Verantwoording – Op 9 januari was de collecteopbrengst voor Stichting Friedensstimme € 253,01 en voor de kerk € 146,35 en op 16 januari voor de diaconie € 149,05 en voor de kerk € 203,49. Tevens ontvingen we € 10 voor het verjaringsfonds, en giften van totaal € 26 vanwege het GZB dagboekje. Hartelijk dank voor uw en jouw gaven.

 

Kinderoppas – Renate de Brouwer-Rooth en Inge de Ron hopen aanstaande zondag op de kleine kinderen te passen in De Hoeve.

 

Actie Kerkbalans 2022 – Met als thema “Geef vandaag voor de kerk van morgen” is de Actie Kerkbalans 2022 gestart. De afgelopen week hebt u een envelop met meer informatie en een antwoordstrook ontvangen, die de komende week weer opgehaald wordt. Als u dat wenst kunt u de retourenvelop ook deponeren in één van de dozen bij de uitgang van de kerk of de Hoeve of in de brievenbus van Herenstraat 8. Deze jaarlijkse actie is één van de belangrijkste bronnen van inkomsten om de verkondiging van het Evangelie en de instandhouding van het gemeentewerk te bekostigen. Mogen wij ook in 2022 weer op uw bijdrage rekenen? De kerkrentmeesters.

 

Catechisatie – Jongelui, uiterlijk vrijdag staat er een hand-out op de website, samen met een link naar de online ontmoeting op 24 januari en op 31 januari. We zullen elkaar op de gebruikelijke tijden ontmoeten. De eerste groep van 18.45 uur tot 19.30 uur, de tweede groep van 19.30 uur tot 20.15 uur. Nemen jullie de hand-out vast door? Ik zie er naar uit om jullie via de digitale weg te ontmoeten!

 

Doopzitting – Zondag 30 januari zal in de morgendienst de Heilige Doop bediend worden. Daarom is er op woensdag 26 januari om 20.00 uur in de pastorie doopzitting. De doopouders die hun kind ten doop willen houden, worden van harte uitgenodigd om op deze avond stil te staan bij de betekenis van de doop. Vergeet niet uw trouwboekje mee te nemen.

 

Nabij u is het Woord – Komende zondag hopen we de Heidelbergse Catechismus verder op te pakken. Zondag 12. Over Christus en christenen. Ben je een christen? Misschien ligt het antwoord al gelijk op het puntje van je tong. Fier en ferm antwoorden we met ja! We zijn toch christenen? Toch vraagt dit antwoord diepere bezinning. Want waar blijkt dat eigenlijk uit? Ziet en hoort de ander in en door jouw leven heen veel van Christus terug? Waarin dan? We zien uit naar zondag, in het besef en belijden, dat het niet zomaar voor de hand ligt om voor te kunnen gaan, maar dat het al in Zijn koninklijke handen ligt. We hopen en bidden dat we elkaar zondagavond mogen ontmoeten rondom een open Bijbel, om vanuit de Schriften te horen wie Christus is!

 

Ten slotte – De deuren en luiken van de pastorie waren net weer open, of we moesten ons opnieuw terugtrekken in ‘het klooster’. Toch nog een positieve test bij één van de kinderen. We zijn dankbaar dat de klachten mild verlopen. Hopelijk mogen we eind van de week uit quarantaine, zodat zondag de preekmantel weer aangetrokken mag worden. Ook dat is niet vanzelfsprekend. Al die voorgangers die Haaften de eeuwen door rijk is. Wat heeft God ons veel geschonken in de opening van het Woord. Hij schenkt hierin steeds weer de rijkdom van Zijn Zoon. Daar gaat Actie Kerkbalans over. Het is niet alleen ons geld uit de oude sok geven, om zo in de toekomst een predikant te kunnen blijven bekostigen, om de gebouwen te kunnen onderhouden, om… Het snijdt dieper. Onze gaven geven, vertelt iets over hoe we aankijken tegen Gods genade. Dat blijkt in 2 Korinthe 8 heel mooi. Dankzij hun diepe armoede, mede door het geloof, hebben ze ontdekt wat de grote rijkdom in Christus inhoudt. In Christus blijken ze steenrijk te zijn. Alles te hebben. Een eeuwige toekomst. Onbetaalbare genade! Spontaan durven ze zelfs in hun armoede royaal te geven. God heeft alles voor ons overgegeven, zelfs Zijn Zoon, om ons rijk te maken. Dat duizelt ons. Zijn genadige zorg strekt zich uit tot in de kleinste dingen van ons leven. Dat verwondert ons diep. Zo bezien, zegt Paulus, geven we niet allereerst aan de kerk, maar is onze gave allermeest een vreugdevol dankoffer, waarin we dank terugbetalen aan God. Ze willen in Korinthe zelfs zo gul geven, dat Paulus verlegen wordt, en het eerst eigenlijk niet eens durft te ontvangen (2 Korinthe 2: 4). We hopen in januari op verlegen kerkrentmeesters, en bovenal dat God de eer door onze gaven heen ontvangt!

 

 

'k Wil U, o God, mijn dank betalen,

U prijzen in mijn avond lied.

Het zonlicht moge nederdalen,

maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.

Gij woudt mij met uw gunst omringen,

meer dan een vader zorgdet Gij,

Gij, milde bron van zegeningen:

zulk een ontfermer waart Gij mij.

 

U trouwe zorg wou mij bewaren,

uw hand heeft mij gevoed, geleid;

Gij waart nabij in mijn bezwaren,

nabij in elke moeilijkheid.

Deez' avond roept mij na mijn zorgen

tot rust voor lichaam en voor geest.

Heb dank, reeds van de vroege morgen

zijt Gij mijn heil en hulp geweest.

 

Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,

al wisselen ook dag en nacht.

Ik ken de rots waarop ik bouwe:

hij feilt niet, die uw heil verwacht.

Eens aan de avond van mijn leven

breng ik, van zorg en strijden moe,

voor elke dag, mij hier gegeven,

U hoger, reiner loflied toe.

 

Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. A. Langeweg.