Haaften

 

KERKDIENSTEN

Zondag 21 juli 2024

  9.30 uur: ds. A. van Zetten, Bennekom

18.30 uur: ds. P. Molenaar, Lunteren

 

Zondag 28 juli 2024

  9.30 uur: ds. M. Bos, Ederveen

18.30 uur: ds. G. Mulder, Kootwijk

 

Zingen voor de dienst Op 21 juli zingen we s morgens voor de dienst Psalm 81: 2 en s avonds Psalm 149: 1. Op 28 juli zingen s morgens Psalm 81: 3 en s avonds Psalm 150: 2.

 

Erediensten Afgelopen periode hebben we samen geluisterd naar het leven Filippus. Een bijzondere man met bijzondere gebeurtenissen in zijn leven. Tegelijk ook een man van vlees en bloed. We hopen en bidden dat ook het getuigenis over zijn leven met ons mee zal gaan. Vooral die vraag van zondagmorgen: Waar ziet u God in uw leven? En hoe krijgt ook de dienst aan God vorm in uw dagelijks bestaan, zodat anderen het ook mogen zien. Bij Filippus zien we juist daar God aan het werk, waar de dienst van de verzoening door Jezus Christus vorm en inhoud krijgt voor hart en leven. Als we zo mogen leven, met Filippus, dan hebben we een rijk leven, dan is ons leven vol van God!

 

Collecten Op 21 juli zijn de collecten bestemd voor de HGJB en de kerk. Op 28 juli collecteren we voor de diaconie en de kerk. Van harte aanbevolen, evenals de zendingsbussen en de steunpilaren aan de uitgang van de kerk.

 

Collecte HGJB De HGJB is een vereniging van gemeenten en jeugdclubs die, staande in de hervormd-gereformeerde traditie, jongeren bij Christus wil brengen, opdat ze Hem leren kennen, vertrouwen en navolgen. Zij doen dit in afhankelijkheid van en gehoorzaamheid aan God, die ons wil inschakelen bij de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Met dat doel organiseren ze activiteiten voor jongeren en rusten ze leidinggevenden toe voor kerkelijk jeugdwerk. Ook in Haaften wordt al jaren gebruik gemaakt van de middelen van de HGJB om onze jongeren te vertellen van het evangelie. Van harte aanbevolen!

 

Kinderoppas De oppas wordt op 21 juli verzorgd door Arinda, Melissa, Thirsa en Ilse. Op 28 juli passen Laura Blom, Thomas en Lenneke op de kleine kinderen van onze gemeente in De Hoeve.

 

Verantwoording Op 7 juli was de collecteopbrengst voor het restauratiefonds  305,90 en voor de kerk  300,40. De opbrengsten van de collecte voor de diaconie op 14 juli was  245,70 en voor de kerk  288,75. Hartelijk dank voor uw en jouw bijdragen.

 

Meeleven We leven mee met alle die onderzoeken ondergaan. Het blijft altijd weer spannend. Mooi om te horen dat er ook positieve uitslagen zijn. Echter daarmee zijn de zorgen niet altijd weg. We bidden u Gods kracht en nabijheid toe om ook dit leed te dragen achter Hem. Laat u voeden door de verdienste van Jezus Christus aan het kruis, wat ons verzadigt tot in diepst van ons bestaan.

Afgelopen periode werden ook verschillende gemeenteleden geconfronteerd met rouw en verdriet, dichtbij en verder weg. We bevelen u aan de troon van de genade, in de wetenschap dat Hij het is die ons troost en leidt. Hij is in alles verzocht geweest en kan ons daarom ook te hulp komen. Lezen we niet van de Heere Jezus dat Hij huilde bij het graf?

 

 

Verjaardagen 80+ In de komende maand hopen de volgende gemeenteleden 80 jaar of ouder te worden. De HEERE heeft u het afgelopen jaar bewaard en gespaard en de krachten geschonken om deze hoge leeftijd te bereiken.

       6 augustus, Mevr. A. Klop - van der Linden, Schoolstraat 26, 91 jaar

       17 augustus, Dhr. J. van der Velden, Stadsland 18, 83 jaar

       17 augustus, Dhr. N.T.A. Dekker, Heufke 23, 84 jaar

       20 augustus, Dhr. A.J. de Kiviet, Dreef 19, 88 jaar

       23 augustus, Mevr. G. van Wijk - Bambacht, Bernhardstraat 4, 89 jaar

We feliciteren u van harte namens de gemeente en wensen u Gods nabijheid toe in het nieuwe levensjaar met de woorden Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des HEEREN hand.

 

Vakantie predikant Vanaf deze week zijn wij met vakantie tot en met 9 augustus. Tijdens onze afwezigheid dient u contact op te nemen met de scriba of wijkouderling in voorkomende gevallen. Op de achtergrond is er vervanging beschikbaar.

 

Collectebonnen & Vakantie Chr. Boekhandel de Oase is in de vakantieperiode gesloten van 26 juli tot 26 augustus. Gelieve hier rekening mee te houden als u nog collectebonnen nodig hebt.

 

Vakantiespelweek  - In de laatste week van de zomervakantie (19-22 augustus) wordt de Vakantiespelweek weer gehouden. De voorbereidingen zijn in volle gang om alle kinderen van 4 tot 16 jaar een onvergetelijke week te geven. Het thema is dit jaar Vakantie , de Bijbelverhalen hebben als thema Wegwijs . God wijst ons de juiste weg en wij mogen de kinderen wijzen op God. Inschrijven kan nog via spelweekhaaften.nl.
De afsluitende sing-in wordt gehouden op zondagmiddag 25 augustus. Schrijft u die alvast in uw agenda!?
We kunnen nog hulp gebruiken. Wie heeft tijd om donderdagochtend (begeleiden spel of opruimen) en/of vrijdagochtend (schoonmaken) een handje te helpen? Aanmelden en meer info bij Janneke (06-50945237).
Wilt u de vakantiespelweek ook gedenken in uw voorbede? We hopen er met elkaar een fijne week van te maken.

 

Ten slotte We kijken met dankbaarheid terug op de verjaardag van afgelopen week. Hartelijk dank voor de kaartjes, appjes, telefoontjes en alle gaven. We ervaren het meeleven als een zegen!

 

De vakantieperiode is aangebroken, we hopen zelf ruim een week op onze geboortegrond, Arnemuiden, te zijn, daarna zijn we gewoon thuis en is er ruimte om de omgeving verder te verkennen. We hopen dat deze periode ons goed mag doen, zodat we in augustus ons werk weer mogen oppakken onder Gods zegen.

 

Wij wensen een ieder Gods zegen toe, of je nu op pad gaat, of thuis blijft, in alles geldt dat we afhankelijk zijn en blijven van God. Laten we deze tijd gebruiken om ons des te meer te richten op God, naar Hem uit te zien en voor Hem te leven. Dan ontvangen we zeker de rust. Hij heeft immers gesproken: Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal U rust geven. Dat is niet anders dan het leven uit Hem!

 

Hartelijke groeten uit de pastorie,

 

 

M. van Dalen