Kerkbode 27 februari 2020

 

Kerkdiensten zondag 1 maart

9.30 uur       : ds. A. Langeweg

18.30 uur      : ds. G. Mulder, Kootwijk

 

Zingen voor de dienst – We zingen a.s. zondag ’s morgens voor de dienst Psalm 146: 6 en ’s avonds Psalm 57: 5.

 

Kerkauto – A.s. zondag kunt u meerijden met de heer N.E. van Bergeijk (tel. 592353).

 

Kinderoppas – Arine van Os en Lenneke Vaandering hopen a.s. zondag op de kleine kinderen te passen met Maurits Nagel als reserve.

 

Collecten – 1. Restauratiefonds, 2. Kerk. Aan de uitgang wordt uw bijdrage gevraagd voor de voorjaarszendingscollecte. Van harte bij u aanbevolen, evenals de zendingsbussen en de steunpilaren aan de uitgang van de kerk.

 

Verantwoording giften - Ds. A. Langeweg ontving € 10,- bestemd voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gave.

 

Voorjaarszendingscollecte – Afgelopen zondag heeft u een folder gekregen met daarin informatie over de bestemming van de voorjaarszendingscollecte op zondag 1 maart. Deze keer is de opbrengst bestemd om kinderen en tieners in Nicaragua een kans om te ontsnappen uit de vaak uitzichtloze situatie van armoede, geweld en verslaving. Elke dag zijn ze welkom in de kerk. Ze krijgen bijles, zingen en sporten samen, maar wat misschien wel het belangrijkste is: ze krijgen aandacht en liefde. Bovendien krijgen de meest arme kinderen ook nog eens een maaltijd. Hulp vanuit Nederland is meer dan welkom. Helpt u mee?

 

Pastoraat – Bij mevr. J. van Oort–Kanselaar (Bernhardstraat 4, 4175 EE) nemen de krachten steeds verder af. In deze stervensweg bidden we haar de verlossingswoorden uit Psalm 42 toe. Niet in onszelf, maar in het vertrouwen op de HEERE. Want alleen Hij kan genadige uitkomst geven. De operatie bij mevr. T. van Eck-Van der Vliet (Hoge Hof 36, 4175 AK) is succesvol verlopen. Zij mocht de volgende dag weer naar huis. Deze week wacht een spannende week als zij de uitslagen van de onderzoeken zal krijgen. We bidden de stilte en rust uit Psalm 62 toe. Met Hem zullen we geen grote wankeling vrezen. De hartoperatie bij mevr. J.G.E. Overheul-Verseijl (Crobseweg 10, 4175 EH) is goed verlopen. Ze verblijft nog in het ziekenhuis. De lof en dank is aan de HEERE: “Looft den Heer, want Hij is goed!” Mevr. A.H. van Leeuwen-Dikhooff (Schoolstraat 18, 4175 EJ) moest vanuit zorgcentrum Beatrix opnieuw worden opgenomen in het ziekenhuis. We bidden haar de HEERE als een schuilplaats toe, ook in deze nacht van haar leven. “Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.” Inge de Ron (Adriaanstraat 6, 4175 HB) moet deze week geopereerd worden aan haar rug. We hopen dat de operatie nu wel door gaat en bidden haar de helpende handen van de HEERE God toe. Psalm 81 zegt dat we onze mond open mogen doen in onze vragen, de HEERE zal Zijn trouw en genade schenken.

 

Verhuisbericht - Mevr. B. Heijnen-Van Willigen is verhuisd van de Kloppenhofstraat 7 naar de Wittenberg afdeling Giessenhof (Bernhardstraat 4, 4175 EE).

 

Zingen na de dienst – Aanstaande zondag hopen we na de dienst weer een aantal liederen tot Gods eer te zingen. Jong en oud, van harte uitgenodigd!

 

Verjaardagen 80+ - De komende maand hopen de onderstaande gemeenteleden 80 jaar of ouder te worden. De Heere heeft u het afgelopen jaar bewaard en gespaard en de krachten geschonken om deze hoge leeftijd te bereiken. Aan Hem alle eer, ook bij het klimmen van de jaren.

·         17 maart: Mevr. G.H. van Mourik - van Geutselaar, Bernhardstraat 4, 96 jaar

·         20 maart: Mevr. C.W. van Maren - de Keijzer, Bernhardstraat 4, 92 jaar

·         29 maart: Mevr. W.A.A. de Leeuw - Verploeg, Bernhardstraat 4, 90 jaar

·         30 maart: Mevr. C. van Horssen - Kozijn, Dreef 36, 83 jaar

Wij willen u namens de gemeente van harte feliciteren met uw verjaardag en wensen u Gods nabijheid toe in het nieuwe levensjaar.

 

Vrouwenkring  ’Dorcas’ – Op dinsdag 3 maart hopen we elkaar weer te ontmoeten op de kringavond. Deze avond behandelen we Bijbelstudie 9: “Vasthouden aan het Woord”, uit het februarinummer van de Hervormde Vrouw. Leest u dit thuis vast door? We beginnen om 20.00 uur in De Hoeve, inloop vanaf 19.45 uur.

 

Kinderrestaurant - Bij deze kerkbode vindt u een bijlage over het kinderrestaurant dat we willen houden op vrijdag 27 maart. Mocht u de Kerkbode via de post ontvangen of online lezen dan kunt u achterin de kerk een bijlage meenemen.

 

Polderbar - Op 6 maart organiseert de Polderbar weer een avond. We gaan dan naar een klimbos! Verdere informatie volgt nog, maar houd deze avond vrij in je agenda!

 

Ouderenmiddag - Dit jaar wordt herdacht dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd van het juk van de Tweede Wereldoorlog. Om tijdens de laatste ouderenmiddag van dit seizoen een verbinding te maken met dit onderwerp, hebben wij mevrouw Roosje Steenhart-Drukker uitgenodigd. Deze mevrouw is in 1942 door haar moeder te vondeling gelegd. Zij zal ons vertellen over haar levensloop tijdens en na de oorlog. Deze geschiedenis is ook verwerkt in het boek “De schoentjes van een vondeling”. Op donderdag 5 maart bent u van harte welkom om naar haar verhaal te komen luisteren. Wij komen bijeen in ontmoetingsruimte de “Gastenhof” van Zorgcentrum De Wittenberg en starten om 14.15 uur. Hebt u een vervoersprobleem? Bel dan 0418-592353 en het wordt opgelost.

 

Nabij u is het Woord –  Afgelopen weken ging het Mattheüsevangelie veelvuldig open. Komende zondag trekken we ons spoor verder en dieper in het Mattheüsevangelie, het boek van de nieuwe schepping in Jezus Christus. Wie is Jezus? Die vraag zal zondag centraal staan. We krijgen opnieuw een lichtend Woord van de Messias als Knecht van de HEERE te horen. De verkondiging zal uit Mattheüs 12 zijn, een blijde boodschap voor het geknakte riet en de walmende vlaspit!

 

Ten slotte – De jongeren hebben deze week vakantie van school. We hopen dat ze een weekje tot rust mogen komen van alle drukte. We denken aan de Goudenstein-school in ons dorp, en danken de HEERE dat we in Haaften een christelijke bassischool mogen hebben. Laten we bidden voor de school en het onderwijzend personeel, om in liefde de Schriften voor de kinderen te openen en het Evangelie van Jezus Christus door te vertellen. Psalm 34 spreekt over dit doorgeven van het onderwijs van de HEERE God:

 

Komt, kind'ren, hoort naar mij;

Neem mijn' getrouwen raad in acht;

Ik leer, opdat g' uw plicht betracht,

Wat 's HEEREN vreze zij.

 

Een hartelijke groet uit de pastorie.

Ds. A. Langeweg