Kerkbode 3 december 2020

 

Kerkdiensten zondag 6 december

9.30 uur : ds. J.M. Molenaar, Ede

18.30 uur : ds. A. Langeweg (preekbespreking jongeren)

 

Zingen voor de dienst We zingen aanstaande zondag s morgens voor de dienst Lofzang van Maria: 1 en s avonds Psalm 99: 8.

 

Collecten 1. Restauratiefonds, 2. Kerk. Samen met de zendingsbussen en de steunpilaren bij de uitgang van de kerk, van harte bij u aanbevolen.

 

Verantwoording - Ds. A. Langeweg ontving een gift van  50 bestemd voor de dankdagcollecte, en een gift van  50 bestemd voor de kerk. We zeggen u hartelijk dank voor uw gaven.

 

Kerkdiensten Voor de indeling van uw aanwezigheid bij de erediensten in de kerk, De Hoeve of thuis meeluisteren of -kijken, verwijzen wij u naar de mails of de brief die u ontvangen hebt. Als u ook aanwezig wilt zijn in de kerk bij de erediensten, kunt u contact opnemen met de scriba en delen wij u in.

 

Kinderoppas Gerarda Meijer en Inge de Ron hopen aanstaande zondag op de kleine kinderen te passen in De Hoeve.

Orgelconcerten Door de coronacrisis hebben we minder contact met elkaar, gaan we minder vaak de deur uit of zitten zelfs gedwongen thuis. Om deze tijd beter door te komen is het idee ontstaan om een paar orgelconcerten uit te zenden. Tijdens deze concerten zullen er voornamelijk kerstliederen gespeeld worden. De concerten worden uitgezonden via de livestream en de kerkradio op woensdag 9, woensdag 16 en woensdag 23 december en beginnen om 19:30 uur. We hopen dat een ieder ervan kan genieten. Ruben Kaashoek

 

Preekbespreking jongeren Aanstaande zondagavond zijn de 15+ jongeren van harte welkom in de kerk om de preek te bespreken. Na de dienst wachten we even op degenen die de dienst thuis gevolgd hebben. We zien ernaar uit jullie allemaal te ontmoeten en hopen dat we een rijk gezegende avond met elkaar mogen hebben.

 

Doopzitting - Zondag 13 december wordt in de morgendienst de Heilige Doop bediend. Daarom is er op woensdag 9 december om 20.00 uur in de pastorie doopzitting. De doopouders die hun kind ten doop willen houden worden van harte uitgenodigd om op deze avond stil te staan bij de betekenis van de doop.

 

Verjaardagen december In de komende maand hopen de volgende gemeenteleden 80 jaar of ouder te worden. De Heere heeft u het afgelopen jaar bewaard en gespaard en de krachten geschonken om deze hoge leeftijd te bereiken. We willen u namens de gemeente van harte feliciteren met uw verjaardag.

         6 december: Mevr. W.C.A. Kiep - Hakkert, Schoolstraat 9, 88 jaar

         8 december: Dhr. G. Hobo, Dutry van Haeftenstraat 2, 81 jaar

         10 december: Mevr. A. van den Berg, Bernhardstraat 4, 93 jaar

         12 december: Mevr. A.H. van Leeuwen - Dikhooff, Schoolstraat 18, 90 jaar

         13 december: Mevr. J.H. Statz - Klein, Gendershof 21, 81 jaar

         17 december: Mevr. E. Mijdam - van Hemert, Emmastraat 4, 91 jaar

         21 december: Mevr. J. van Zuilen - van der Wal, Hoge Hof 59, 80 jaar

         24 december: Mevr. H. van Ochten - van de Ridder, Bernhardstraat 4, 90 jaar

We wensen de jarigen Gods nabijheid toe in het nieuwe levensjaar met de woorden Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt de Heeren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.

 

Verhuisberichten - We ontvingen twee verhuisberichten. Familie D.R. van Os-van Horssen verhuist deze week van Drielenkamp 10 naar Herenstraat 8 (4175 CD Haaften); Familie M. van Kerkhof-Bambacht verhuist deze week van Bernhardstraat 8 naar Pauwenkamp 48 (4175 EV Haaften). We wensen beide families van harte Gods zegen en vreugde toe op hun nieuwe woonadres. Als we het Woord meenemen naar ons nieuwe adres, als een licht op ons pad, zal Hij ook meereizen in deze weg.

 

Kleurplaten - Jongens en meisjes, kleuren jullie mee! Er staan op internet allerlei kleurplaten over David met de harp die voor Saul speelt. Jouw kleurplaat willen we achter in de kerk bij het prikbord ophangen. Kom je jouw kleurplaat langsbrengen bij de pastorie? Dan zorgen we dat hij wordt opgehangen. Wat zou het mooi zijn als we heel veel kleurplaten hebben. Ze blijven in de adventsperiode te zien. Steeds als wij dan de kerk binnenkomen, worden we door jullie kleurplaat herinnert aan de harp van David. Het zijn de Woorden bij de harp waardoor de geest van Gods oordeel vlucht, en de Geest van God het adventslicht van Jezus in je hart wil laten opgaan!

 

Nabij u is het Woord Afgelopen zondag sloten we de Samulreeks af. We zagen de oude Samul met een adventshoorn vol zalfolie naar Bethlehem gaan. Daar moest hij namens de hemel de herdersjongen zalven. Nadat de zalfolie uit de hoorn gutste werd de Geest voortaan vaardig over hem. David! Dan klinkt zijn naam! Beminde. Geliefde Gods. In hem gloort eeuwig toekomst voor Davids koningshuis. Het blijft een ontzagwekkend wonder, dat God de wereld niet aan zichzelf heeft overgelaten. De zalfolie geurt naar dit heil voor verloren zondaren. Wie gezalfd wordt in Christus, Zone Davids, krijgt iets van de gestalte van David in zijn leven. Een christen strijdt niet in eigen kracht of met geweld, maar door de Geest. Dat is leven bij de harptonen van het Woord. Waar de lof in Christus wordt gezongen, zelfs in de nacht, vlucht de duisternis bevend weg. Durven we het aan? Het geloof legt zicht nederig weg in de lofzang: Lof zij de God van Isral, De Heer Die aan Zijn erfvolk dacht; En door Zijn liefderijk bestel, verlossing heeft teweeg gebracht; Een hoorn van heil heeft opgerecht, t geen Davids huis was toegezegd. Komende zondag pakken we de draad van de Heidelberger verder op. Zondag 4. Over Gods barmhartigheid. Over Gods rechtvaardigheid. Hoe zit dat? Hoe moet je deze eigenschappen van God denken? Staan ze tegenover elkaar? Liggen ze in elkaars verlengde? Maar hoe dan? Veel vragen. We zoeken in de Heilige Schrift het antwoord, om zo God zelf aan het Woord te laten Gezegende diensten in deze adventstijd. We bidden of er steeds weer in de preken midden, midden in Haaften, een helder Licht mag opgaan.

 

Ten slotte Vorige week las ik treffende woorden over advent en kerst. Deze woorden leggen een rijk verband in de Schrift. Zulke woorden zijn er om door te geven, om over na te denken, om in het hart heen en weer te laten gaan als een Maria. Deze woorden: In de glans van de vuurzuil ging God Isral voor naar het Beloofde Land. Als lamp voor de voet en als licht over het woestijnpad. In deze vuurkolom, de zuil van glorie en heerlijkheid, werden hemel en aarde met elkaar verbonden. Z zien we Jezus komen als een licht in de wereld. Gekomen in de wereld om ons vr te gaan naar de morgen van een nieuwe schepping. Hij is gekomen, Hij komt en Hij zal komen. Iedere zondag komt Jezus in Woord tot ons. Zijn Woord. Dus levend Woord. Wie dit Woord gelooft, heeft God als een vuurzuil op zijn pad om stapje voor stapje, in de woestijn van het leven, naar de nieuwe morgen te zetten. Wat is het belangrijk om stille tijd te nemen, om in de Bijbelboeken te graven, in het dit lichtend Woord te onderzoeken! Zo stuiten we op de glans van God.

 

Voor elk, die in het duister dwaalt,
Verstrekt deez' zon een helder licht.
Dat hem in schuw des doods bestraalt,
Op 't vredepad zijn voeten richt.

 

Namens het gezin een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. A. Langeweg