Nieuws: (voor het laatst bijgewerkt op 15jan2022)

Actie Kerkbalans 2022 – Met als thema “Geef vandaag voor de kerk van morgen” start de Actie Kerkbalans 2022 op 15 januari. Ca. 20 vrijwilligers zullen in de periode van 15 t/m 22 januari de leden van onze gemeente die 18 jaar of ouder zijn, een envelop aanbieden. De bijgesloten informatiefolder stelt de vraag “Mogen we dit keer weer op u rekenen”. Tevens treft u een antwoordstrook aan die in de bijgesloten retourenvelop in de daarop volgende week weer opgehaald zal worden. Als u dat wenst kunt u de retourenvelop ook deponeren in één van de dozen bij de uitgang van de kerk of de Hoeve. Evenals vorig jaar is er ook nu de mogelijkheid de envelop in de brievenbus van Herenstraat 8 te deponeren. De jaarlijkse actie is één van de belangrijkste bronnen van inkomsten om de verkondiging van het Evangelie en de instandhouding van het gemeentewerk te bekostigen. Voor meer informatie over onze gemeente kunt u ook onze website raadplegen. Mogen wij ook in 2022 weer op uw bijdrage rekenen?

De kerkrentmeesters