Hervormde Gemeente Haaften

Diaconie

Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak:

College van diakenen

 

Voorzitter

O.M. van Eck,  Walravenstraat 11 tel 06-16166269

 

Secretaris

D. Bok, Steenweg 3. tel (0418) 592084

 

Penningmeester

A.A. De Vreede, Van Drielekamp 14 tel. (0418) 640774

 

 

 

Bankrekening

IBAN: NL92RABO 0324 1044 99

 

Mail

Diaconie

 

Activiteiten

 

Bezoekwerk alleenstaanden

Een groep vrouwen uit de gemeente bezoekt regelmatig alleenstaanden, ongeacht de leeftijd. Zij die nog niet worden bezocht en daar behoefte aan hebben, of iemand kennen die daar behoefte aan heeft, kunnen dat doorgeven aan één van de diakenen.

 

Kerkauto

Ouderen en zij die slecht ter been zijn, kunnen met een auto worden opgehaald

Enkele leden van onze gemeente zorgen voor dit vervoer. Wenst u gebruik te maken van deze mogelijkheid dan kunt u contact opnemen met één van de diakenen.

 

Dorcas-hulp Haaften

 

Geschiedenis Dorcas-hulp Haaften:

Na het beëindigen van de Vrijwillige Thuiszorg Haaften Hellouw is, na oriënterende gesprekken met de diaconie, besloten om hulp in de Hervormde gemeente van Haaften te bieden vanuit vrouwenkring Dorcas. Een taak die juist door vrouwenkring Dorcas uitgevoerd kan worden daar zij haar naam dankt aan Dorcas, de vrouw waarover we in Handelingen 9 lezen dat zij een discipelin was wiens leven gekenmerkt was door haar liefde tot God en haar levende geloof in God. Hieruit vloeide haar liefde tot de naaste voort. In het bijzonder zag zij om naar de kwetsbaren en hulpbehoevenden.

 

Wat biedt Dorcas-hulp Haaften?

· Kleinschalige hulp, met name aan leden van onze gemeente

· Kortdurende hulp: ongeveer 4 weken. Dit wordt per situatie bekeken.

· Hulp die door vrijwilligers uitgevoerd kan worden; geen professionele hulp.

· Per situatie zal bekeken worden of de aangevraagde hulp geboden kan worden.

 

Wie bieden deze hulp?

De Dorcas-hulp Haaften zal in eerste instantie uitgevoerd worden door de leden van vrouwenkring Dorcas. Indien nodig worden andere gemeenteleden gevraagd om te helpen.  

 

Coördinatie Dorcas-hulp Haaften:

De hulp zal gecoördineerd worden door één van de leden van vrouwenkring Dorcas. Dit lid is hiertoe aangesteld door het bestuur en wordt bij deze taak ondersteund wordt door de bestuursleden van Dorcas. Dorcas-hulp Haaften wordt (financieel) ondersteund door de diaconie. De coördinator Dorcas-hulp Haaften, lid met een bijzondere opdracht:

mevr. A.J. (Annette) Vaandering, Bernhardstraat 18, Haaften, tel. 06 -31167716

 

Kerstattentie

In de maand december ontvangen alle ouderen, zieken en elders verpleegden een kerstattentie.

 

“De Herberg”

Op het landgoed “De Pietersberg” is het Missionair Diaconaal Centrum “De Herberg” gevestigd. In dit huis kunnen mensen voor een periode van drie tot zes weken terecht om op verhaal te komen als zij bijvoorbeeld in een proces van rouwverwerking zitten, moeten leren leven met een handicap of werkloosheid, relatie problemen hebben, moeilijk  contact leggen, een scheiding moeten verwerken, lijden aan depressies etc.  Voor verwijzing naar “De Herberg” kan het zgn. aanspreekpunt zorg dragen. Voor meer informatie kunt u terecht bij één van de diakenen.

Ook kunt u de website van “de Herberg” bezoeken.

 

Kinderoppas

Iedere zondagmorgen en ‘s morgens tijdens bid- en dank­dagen is er voor de allerkleinsten kinderoppas in "De Hoeve", Steenweg 4, zodat beide ouders de dienst kunnen bijwonen.

Voorzieningen zoals speelgoed, box, etc. zijn aanwezig.

Contactpersoon is mevr. D.E. (Daniëlle) van Leeuwen—Blom, tel. (0418) 750629