Hervormde Gemeente Haaften

Diensten

Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak:

De bediening van de Heilige Doop
Doorgaans is de doopbediening in de morgendienst en wordt er één keer per maand gelegenheid gegeven om de doop te
laten bedienen. In de week voorafgaande aan de Heilige Doop is er een doopzitting,
waarbij beide doopouders worden verwacht. Onder leiding van de predikant en in aanwezigheid van één van de
ouderlingen vindt er een gesprek plaats dat dient als dooponderricht. Op de doopzitting wordt gevraagd het
trouwboekje te overleggen.

De viering van het
Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt viermaal per jaar gevierd.
Op de zondag voorafgaande aan de Avondmaalsviering wordt de voorbereidingsdienst gehouden, waarop
een week van zelfonderzoek volgt. De dankzegging wordt gehouden in de avonddienst nadat in de morgendienst
het Heilig Avondmaal is bediend. In de week van voorbereiding wordt Censura Morum gehouden, voorafgaand aan
de bezinningsavond. Op deze bezinningsavond hoopt de predikant een gedeelte uit de Bijbel te behandelen en een
gedeelte uit het ‘Avondmaalsformulier’ te bespreken. We willen allen hartelijk uitnodigen om deel te nemen aan
deze avonden, ook als u nog geen vrijmoedigheid hebt gevonden om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal.
Om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal dient men belijdenis van het geloof te hebben afgelegd,
waarvoor de leeftijd geldt van 18 jaar.

De Erediensten worden in onze gemeente iedere zondag gehouden, ‘s morgens om 9.30 uur en 's avonds om 18.30 uur.
Op dankdag en op biddag worden er twee diensten gehouden. De ochtenddienst is, naast een dienst voor heel de gemeente,
in het bijzonder voor de kinderen en begint om 10.00 uur. Alle kinderen van Chr. Basisschool “Goudenstein” zijn in
deze dienst aanwezig. De avonddienst begint om 19.30 uur. Op oudejaarsavond begint de avonddienst om 19.00 uur.