Hervormde Gemeente Haaften

Foto’s

Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak:

Orgel

 

Toen het huidige kerkgebouw in 1851 gebouwd werd beschikte het niet over een orgel. Vele jaren lang was de heer van Gool (Bovenmeester van de plaatselijke school) de voorzanger.

 

In 1893 werd het thans bestaande orgel geleverd door de orgelmakers L. van Dam en Zonen te Leeuwarden.

 

In 1948-’49 vonden werkzaamheden aan het kerkgebouw plaats.

In dat kader werd herstel van het orgel uitgevoerd door B.F.Bergmeijer te Woerden inclusief het aanbrengen van een elektrische windvoorziening.

 

 

 

Bij de restauratiewerkzaamheden in 1965 werd het orgel en de galerijbalustrade wit geschilderd. Enkele jaar later is het orgel door Jan van Heusden, restauratieschilder van  professie en meer dan 40 jaar organist, van de huidige houtstructuur voorzien.

 

In 1971-’72 vond een restauratie plaats door de fa. K.B. Blank & Zn. te Herwijnen.

De windlade werd gerestaureerd en tegen uitdroging bestand gemaakt. Verder vond herstel van klaviatuur en mechanieken plaats. Hoewel niet in de omschrijving genoemd, moet bij die gelegenheid ook de oude magazijnbalg met scheppen en handpomp vervangen zijn door de huidige, kleinere magazijnbalg. Hierdoor was het mogelijk, de windmachine binnen het orgel te plaatsen. In 1949 was deze naast het orgel opgesteld.

De dispositie met exacte nomenclatuur is:

 

Trompet 8 bas

Trompet 8 disc.

Roerfluit 4.

Cornet 3 St.

Octaaf 2.

Quint 3.

Octaaf 4.

Holp˙p 8.

Violon 8.

Bourdon 16.

Prestant  8.

 

 

Links van het klavier: Windlozer

Rechts van het klavier: Tremblant (op het gehele orgel)

Boven het pedaalklavier: IJzeren trede voor het openen van de achterste ventielkast (Trompet 8. tot Quint 3. staan op de achterste ventielkast van de windlade)

Torenklok

 

In de toren hangt een eeuwen oude torenklok. De klok draagt het opschrift:

 

      *      YCK  BEN  DEN ROEPER  VAN VEEL WAARDE KERCKGENOOTEN  OP  MYNE HELDERE STEM WORD 

  GODES  HVYS ONTSLOOTEON    *   *   GILLIS     WIBRANS   TOT    AMSTERDAM  HEEFT  MY VERGOOTEN  *

YNT YAAR    1  7   0  2       ALS   DE   HEER   ADRIAAN      BOUT  HEER     VAN    HAAFTEN     WAS    *      *     *

 

 

 

 

Van de gieter Gillis Wibrans is nog een tweede klok bekend. Die klok hangt in de Ridderzaal in Den Haag en wordt daar gebruikt voor de halve uren slag van het uurwerk (bron: J.W. Niemeijer, adviseur Historische Uurwerken en Luidklokken, 20 november 1984).

 

 

 

Preekstoel

 

Toen de huidige kerk in Haaften gebouwd werd is er naar wij aannemen ook een nieuw interieur gekomen. De foto hiernaast laat dat interieur zien. De banken en preekstoel waren echter niet van al te duurzaam hout gemaakt. Het was daarom ook nodig om het meubilair te schilderen. Oorspronkelijk was de kleurstelling vrij donker. In 1949 is het interieur nog eens aangepast, waarbij o.a. de lampen aan de kroon en aan de wand verdwenen en er een lambrisering werd aangepast. Tevens is toen een iets lichtere kleur voor het interieur gekozen, een kleur die dicht bij de huidige kleur van orgel, balustrade en toegangsdeuren komt.

In 1965 werd het gehele interieur gemoderniseerd. De stuclaag op de wanden die al vele jaren voor problemen had gezorgd verdween en ook het hele meubilair ging op de schop. In 1965 was er eerst nog geen klankbord boven de preekstoel, maar die is er kort erna bij gekomen. 

 

De foto hiernaast is genomen kort voor de herinrichting van 2007

Toen de plannen voor herinrichting in 2007 op tafel kwamen en de gemeenteleden werden voorgesteld was er een duidelijke wens om voor wat betreft het meubilair een duidelijke stap richting de inrichtingsstijl van 1851 te doen. Opgave werd het zoeken naar een preekstoel uit die tijd dan wel een nieuwe te laten maken in de gewenste stijl.

 

In Delft bleek bij een aannemer nog een goed restaureerbare preekstoel in de opslag te liggen. De oorsprong was eerst onbekend Op het klankbord stond geschreven: DIE OOREN HEEFT DIE HOORE WAT DE GEEST TOT DE GEMEENTEN ZEGT. De tekst op het klankbord bracht ds. G. Mulder in herinnering, dat hij onder een preekstoel met gelijkluidende tekst gedoopt was. En inderdaad, de preekstoel bleek uit de S˙pekerk in Nieuw-Loosdrecht afkomstig.

In 1834 kreeg de S˙pekerk een nieuwe preekstoel om de oude preekstoel uit 1674 van na de verwoestende praktijken van Franse overheersing te vervangen. Jonkvrouwe A.M.E. Elias schonk de preekstoel en bepaalde ook de teksten die aan weerszijden van de preekstoel en op het klankbord geschreven werden. Zij bepaalde ook, dat bij ingebruikname het Woord verkondigd diende te worden uit Jesaja 55 vers 10 en 11, handelend over de Goddelijk zegen op de verkondiging van Zijn Woord.

De preekstoel werd geplaatst tegen een wand tussen het schip en het koor van de S˙pekerk. Was het gedeelte boven de preekstoel eerst nog open, later werd dit dicht gemaakt en ontstonden er 2 gescheiden ruimtes in de kerk. Bij de restauratie in 1962 wilde men koor en schip weer tot één geheel samenvoegen. Daardoor zou de preekstoel op een hoek geplaatst moeten worden. De preekstoel uit 1834 bleek daar helaas niet geschikt voor en er werd een preekstoel uit Bergambacht aangekocht.

De aannemer heeft dus 45 jaar de preekstoel in opslag gehad voordat zij in Haaften herplaatst kon worden.

 

Het behoeft geen betoog, dat ds. G. Mulder bij de ingebruikname van de preekstoel in Haaften aan de wens van jonkvrouwe Elias dacht en ook uit Jesaja 55 vers 10 en 11 preekte. Immers, het gaat alles om het gepredikte Woord en Gods belofte, dat dit Woord niet ledig tot Hem weer zal keren. Daarom mogen en moeten we doorgaan met de verkondiging.

Gods Woord mag een licht zijn op ons pad en een lamp voor onze voet.

Op de nieuwe lesenaar prijkt weer het aloude Woord. De Kanselbijbel stamt al uit 1748. Alleen goed geoefenden kunnen het  oude schrift nog lezen.

Over de kerk in ons dorp werd reeds in 1031 geschreven. De huidige kerk is in 1851 herbouwd, nadat de oude kerk was afgebroken. Een grondige restauratie van de buitenzijde vond plaats in 1973 en 1995.
In de jaren zestig van de vorige eeuw is het interieur van de kerk totaal veranderd onder andere wegens de slechte onderhoudstoestand.

Het orgel dateert uit eind 19e eeuw en is nog steeds in goede oorspronkelijke staat.

In 2007 is het interieur heringericht, naar stijl van de bouwperiode in 1851.
 

Klik op Orgelimpressie om een indruk van het orgel te krijgen